Logo de la Empresa
Política de privacitat de dades:

De conformitat amb el disposat en a Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes, serán incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançat la marcació de la casella accepten expressament i de manera lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col•laboradors o parthners amb els que aquest hagués arribat a algú acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

  2. Realitzar estudis estadístics.

  3. Tramitar encàrrecs, sol•licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari en el lloc web de la companyia.

  4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s'hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol•li citarà el consentiment exprés, informat, e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol•li citades a través del lloc web son obligatòries, ja que són necessàries per la prestació d' un servei òptim a l'usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això de conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol•licitud expressa, justament amb una còpia de seu DNI, a través dels següents mitjans:

  1. E-mail: info@nou-servei.com

  2. Fax: 9723042299

  3. Correu Postal: C/Bruguerol, 33 - 17200 Palafrugell

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l'apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d' organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de carácter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

El prestador pel seu compte o la d' un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el si temps navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies es fa possible que el servidor en es troba el web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de què la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, servei, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S' utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal•lació en el seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no cal que l'usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel lloc web, o un tercer que actuí en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l'usuari inici una secció com a tal a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereix el previ registre o “login”.

Política de protecció de dades:

D'acord amb la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

Les úniques dades personals a les quals la NOU SERVEI, SL tindrà accés seran aquells que l'usuari faciliti voluntàriament a través d'un missatge privat enviat a la pàgina de la NOU SERVEI, SL a Facebook. En aquest sentit, cal que l'usuari conegui que en cas de guanyar un premi, se li sol•licitaran dades de caràcter personal (nom i cognom, edat, adreça postal i / o correu electrònic).

En compliment de la normativa vigent, la NOU SERVEI, SL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguridada requerit en atenció a les dades pesonales tractats. Així mateix está dotat dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar, el la mesura del possible, els accessos no autoritzats.

Per facilitar les dades de caràcter personal dels menors de 14 anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors o representants legals del menor.

Compta amb els drets d'accés, rectificació i cancel•lació, així com la possibilitat de revocar el seu consentiment per a publicació en el llibre, podent exercitar mitjançant l'enviament de correu electrònic a l'adreça info@nou-servei.com, o per escrit al C / Bruguerol, 33 - 17200 Palafrugell A la petició, haurà d'adjuntar la següent informació: nom, cognoms, adreça, dret que desitja sol•licitar i contingut de lapetició.

Avís Legal:

El domini http://www.nou-servei.com, és propietat de NOU SERVEI SL amb domicili social a C / Bruguerol N°33 al municipi de Palafrugell (Girona). Es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant Tel: 972304299 Fax: 972304299 o via email info@nou-servei.com

Propietat intel•lectual:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel•lectual que l'usuari ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de NOU SERVEI S.L.

Responsabilitat dels enllaços:

NOU SERVEI S.L. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicicad dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. NOU SERVEI S.L. no es fa responsable de la informació comercial continguda en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.